کالری و ارزش غذایی سس مایونز سیر بیژن


سس مایونز سیر بیژن کالری و ارزش غذایی سس مایونز سیر بیژن
سس مایونز سیر بیژن سس مایونز سیر بیژن
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم سس مایونز سیر بیژن : (kc) ۳۹۳.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

98.333333333332 g / 130 g (76%)

۹۸.۳۳ g / ۱۳۰ g ( ۷۶%)

انرژی

393 kc / 1474 kc (27%)

۳۹۳.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۲۷%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم سس مایونز سیر بیژن را بسوزانم؟

معادل ۱۱۲ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۵۰ دقیقه
دویدن
معادل ۱۹۷ دقیقه
پیاده روی
معادل ۵۷ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی سس مایونز سیر بیژن

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۳۹۳.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۹۸.۳۳ ۷۶ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۳۹۳.۰۰ کیلو کالری ۲۷ %
انرژی ۳۹۳.۰۰ کیلو کالری ۲۷ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۹۸.۳۳ گرم ۷۶ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

سس مایونز سیر بیژن

سس مایونز سیر بیژن از دسته سس و چاشنی است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۳۹۳.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۹۸.۳۳ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۹۸.۳۳ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از سس مایونز سیر بیژن حاوی ۳۹۳.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۱۲ دقیقه دوچرخه سواری ، ۵۰ دقیقه دویدن ، ۱۹۷ دقیقه پیاده روی ، ۵۷ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم سس مایونز سیر بیژن رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا