کالری و ارزش غذایی شکلات galaxy ripple


شکلات galaxy ripple کالری و ارزش غذایی شکلات galaxy ripple
شکلات galaxy ripple شکلات galaxy ripple
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم شکلات galaxy ripple : (kc) ۵۴۴.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

136 g / 130 g (105%)

۱۳۶.۰۰ g / ۱۳۰ g ( ۱۰۵%)

انرژی

544 kc / 1474 kc (37%)

۵۴۴.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۷%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم شکلات galaxy ripple را بسوزانم؟

معادل ۱۵۵ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۶۹ دقیقه
دویدن
معادل ۲۷۲ دقیقه
پیاده روی
معادل ۷۹ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی شکلات galaxy ripple

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۵۴۴.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۳۶.۰۰ ۱۰۵ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۵۴۴.۰۰ کیلو کالری ۳۷ %
انرژی ۵۴۴.۰۰ کیلو کالری ۳۷ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۳۶.۰۰ گرم ۱۰۰ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

شکلات galaxy ripple

شکلات galaxy ripple از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۵۴۴.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۳۶.۰۰ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۳۶.۰۰ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از شکلات galaxy ripple حاوی ۵۴۴.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۵۵ دقیقه دوچرخه سواری ، ۶۹ دقیقه دویدن ، ۲۷۲ دقیقه پیاده روی ، ۷۹ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم شکلات galaxy ripple رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا