کالری و ارزش غذایی شکلات ritter sport halbbitter


شکلات ritter sport halbbitter کالری و ارزش غذایی شکلات ritter sport halbbitter
شکلات ritter sport halbbitter شکلات ritter sport halbbitter
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم شکلات ritter sport halbbitter : (kc) ۵۳۴.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

133.5 g / 130 g (103%)

۱۳۳.۵۰ g / ۱۳۰ g ( ۱۰۳%)

انرژی

534 kc / 1474 kc (36%)

۵۳۴.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۶%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم شکلات ritter sport halbbitter را بسوزانم؟

معادل ۱۵۳ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۶۸ دقیقه
دویدن
معادل ۲۶۷ دقیقه
پیاده روی
معادل ۷۷ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی شکلات ritter sport halbbitter

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۵۳۴.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۳۳.۵۰ ۱۰۳ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۵۳۴.۰۰ کیلو کالری ۳۶ %
انرژی ۵۳۴.۰۰ کیلو کالری ۳۶ %
انرژی ۵۳۴.۰۰ کیلو کالری ۳۶ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۳۳.۵۰ گرم ۱۰۰ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

شکلات ritter sport halbbitter

شکلات ritter sport halbbitter از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۵۳۴.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۳۳.۵۰ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۳۳.۵۰ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از شکلات ritter sport halbbitter حاوی ۵۳۴.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۵۳ دقیقه دوچرخه سواری ، ۶۸ دقیقه دویدن ، ۲۶۷ دقیقه پیاده روی ، ۷۷ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم شکلات ritter sport halbbitter رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا