کالری و ارزش غذایی شکلات smooth galaxy


شکلات smooth galaxy کالری و ارزش غذایی شکلات smooth galaxy
شکلات smooth galaxy شکلات smooth galaxy
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم شکلات smooth galaxy : (kc) ۵۷۱.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

142.85714285714 g / 130 g (110%)

۱۴۲.۸۶ g / ۱۳۰ g ( ۱۱۰%)

انرژی

571 kc / 1474 kc (39%)

۵۷۱.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۹%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم شکلات smooth galaxy را بسوزانم؟

معادل ۱۶۳ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۷۲ دقیقه
دویدن
معادل ۲۸۶ دقیقه
پیاده روی
معادل ۸۳ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی شکلات smooth galaxy

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۵۷۱.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۴۲.۸۶ ۱۱۰ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۵۷۱.۰۰ کیلو کالری ۳۹ %
انرژی ۵۷۱.۰۰ کیلو کالری ۳۹ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۴۲.۸۶ گرم ۱۰۰ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

شکلات smooth galaxy

شکلات smooth galaxy از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۵۷۱.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۴۲.۸۶ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۴۲.۸۶ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از شکلات smooth galaxy حاوی ۵۷۱.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۶۳ دقیقه دوچرخه سواری ، ۷۲ دقیقه دویدن ، ۲۸۶ دقیقه پیاده روی ، ۸۳ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم شکلات smooth galaxy رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا