کالری و ارزش غذایی فیش فینگر مارین


فیش فینگر مارین کالری و ارزش غذایی فیش فینگر مارین
فیش فینگر مارین فیش فینگر مارین
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم فیش فینگر مارین : (kc) ۲۷۲.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

68 g / 130 g (52%)

۶۸.۰۰ g / ۱۳۰ g ( ۵۲%)

انرژی

272 kc / 1474 kc (18%)

۲۷۲.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۱۸%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم فیش فینگر مارین را بسوزانم؟

معادل ۷۸ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۳۴ دقیقه
دویدن
معادل ۱۳۶ دقیقه
پیاده روی
معادل ۳۹ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی فیش فینگر مارین

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۲۷۲.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۶۸.۰۰ ۵۲ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۲۷۲.۰۰ کیلو کالری ۱۸ %
انرژی ۲۷۲.۰۰ کیلو کالری ۱۸ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۶۸.۰۰ گرم ۵۲ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

فیش فینگر مارین

فیش فینگر مارین از دسته گوشت ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۲۷۲.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۶۸.۰۰ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۶۸.۰۰ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از فیش فینگر مارین حاوی ۲۷۲.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۷۸ دقیقه دوچرخه سواری ، ۳۴ دقیقه دویدن ، ۱۳۶ دقیقه پیاده روی ، ۳۹ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم فیش فینگر مارین رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا