کالری و ارزش غذایی لواکر وانیلی


لواکر وانیلی کالری و ارزش غذایی لواکر وانیلی
لواکر وانیلی لواکر وانیلی
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم لواکر وانیلی : (kc) ۴۵۲.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

112.88636363636 g / 130 g (87%)

۱۱۲.۸۹ g / ۱۳۰ g ( ۸۷%)

انرژی

452 kc / 1474 kc (31%)

۴۵۲.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۱%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم لواکر وانیلی را بسوزانم؟

معادل ۱۲۹ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۵۷ دقیقه
دویدن
معادل ۲۲۶ دقیقه
پیاده روی
معادل ۶۶ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی لواکر وانیلی

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۴۵۲.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۱۲.۸۹ ۸۷ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۴۵۲.۰۰ کیلو کالری ۳۱ %
انرژی ۴۵۲.۰۰ کیلو کالری ۳۱ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۱۲.۸۹ گرم ۸۷ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

لواکر وانیلی

لواکر وانیلی از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۴۵۲.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۱۲.۸۹ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۱۲.۸۹ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از لواکر وانیلی حاوی ۴۵۲.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۲۹ دقیقه دوچرخه سواری ، ۵۷ دقیقه دویدن ، ۲۲۶ دقیقه پیاده روی ، ۶۶ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم لواکر وانیلی رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا