کالری و ارزش غذایی پنیر گوسفندی کاله


پنیر گوسفندی کاله کالری و ارزش غذایی پنیر گوسفندی کاله
پنیر گوسفندی کاله پنیر گوسفندی کاله
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم پنیر گوسفندی کاله : (kc) ۲۱۶.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

54 g / 130 g (42%)

۵۴.۰۰ g / ۱۳۰ g ( ۴۲%)

انرژی

216 kc / 1474 kc (15%)

۲۱۶.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۱۵%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم پنیر گوسفندی کاله را بسوزانم؟

معادل ۶۲ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۲۷ دقیقه
دویدن
معادل ۱۰۸ دقیقه
پیاده روی
معادل ۳۱ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی پنیر گوسفندی کاله

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۲۱۶.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۵۴.۰۰ ۴۲ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۲۱۶.۰۰ کیلو کالری ۱۵ %
انرژی ۲۱۶.۰۰ کیلو کالری ۱۵ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۵۴.۰۰ گرم ۴۲ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پنیر گوسفندی کاله

پنیر گوسفندی کاله از دسته لبنیات است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۲۱۶.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۵۴.۰۰ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۵۴.۰۰ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از پنیر گوسفندی کاله حاوی ۲۱۶.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۶۲ دقیقه دوچرخه سواری ، ۲۷ دقیقه دویدن ، ۱۰۸ دقیقه پیاده روی ، ۳۱ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم پنیر گوسفندی کاله رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا