اسید آسپارتیک

آسپارتیک اسید (با نام مستعار آسپارتات) یک اسید آمینه غیرضروری است که بدن شما می تواند برای رفع نیازهای شما ایجاد کند.

آسپارتیک اسید (با نام مستعار آسپارتات) یک اسید آمینه غیرضروری است که بدن شما می تواند برای رفع نیازهای شما ایجاد کند.
منابع : گوشت گاو، بوقلمون، مرغ، گوشت خوک، لوبیا لیما، پروتئین سویا، ماهی،عدس و توفو

منابع :

منابع : گوشت گاو، بوقلمون، مرغ، گوشت خوک، لوبیا لیما، پروتئین سویا، ماهی،عدس و توفو

غذاهای سرشار از اسید آسپارتیک