کرومیوم

کروم فعالیت انسولین را افزایش می دهد و در متابولیسم کربوهیدرات و چربی نقش دارد.متاسفانه، مقدار کروم موجود در غذاها بطور معمول از منابع داده ما در دسترس نیست.

کروم فعالیت انسولین را افزایش می دهد و در متابولیسم کربوهیدرات و چربی نقش دارد.متاسفانه، مقدار کروم موجود در غذاها بطور معمول از منابع داده ما در دسترس نیست.
منابع : گوشت، مخمر آبجو و غلات کامل

منابع :

منابع : گوشت، مخمر آبجو و غلات کامل

غذاهای سرشار از کرومیوم