فلوراید

فلوراید باعث تقویت استخوانها می شود و از پوسیدگی دندانها جلوگیری می کند.متاسفانه، مقدار فلوراید موجود در غذاها بطور معمول از منابع داده ما در دسترس نیست.

فلوراید باعث تقویت استخوانها می شود و از پوسیدگی دندانها جلوگیری می کند.متاسفانه، مقدار فلوراید موجود در غذاها بطور معمول از منابع داده ما در دسترس نیست.
منابع : آب، چای،خرچنگ و میگو

منابع :

منابع : آب، چای،خرچنگ و میگو

غذاهای سرشار از فلوراید