گالاکتوز

گالاکتوز که قند شیر نیز نامیده می شود، هنگام تجزیه لاکتوز ساخته می شود.به عنوان مثال، وقتی شیر برای تهیه پنیر یا ماست تخمیر می شود.

گالاکتوز که قند شیر نیز نامیده می شود، هنگام تجزیه لاکتوز ساخته می شود.به عنوان مثال، وقتی شیر برای تهیه پنیر یا ماست تخمیر می شود.
منابع : شیر، ماست و پنیر

منابع :

منابع : شیر، ماست و پنیر

غذاهای سرشار از گالاکتوز