گلوتامیک اسید

گلوتامیک اسید ( با نام گلوتامات) یک اسید آمینه غیرضروری است که بدن شما میتواند برای رفع نیازهای شما ایجاد کند.

گلوتامیک اسید ( با نام گلوتامات) یک اسید آمینه غیرضروری است که بدن شما میتواند برای رفع نیازهای شما ایجاد کند.
منابع : گوشت گاو، پروتئین سویا، بوقلمون، ماهی، بادام زمینی، توفو و لوبیا دریایی

منابع :

منابع : گوشت گاو، پروتئین سویا، بوقلمون، ماهی، بادام زمینی، توفو و لوبیا دریایی

غذاهای سرشار از گلوتامیک اسید