ید

ید یک ماده معدنی کمیاب است که برای ساخت هورمونهای تیروئید استفاده می شود، و به تنظیم رشد، دمای بدن و میزان متابولیسم کمک میکند.متاسفانه ید موجود در غذاها بطور معمول از منابع داده ما در دسترس نیست.

ید یک ماده معدنی کمیاب است که برای ساخت هورمونهای تیروئید استفاده می شود، و به تنظیم رشد، دمای بدن و میزان متابولیسم کمک میکند.متاسفانه ید موجود در غذاها بطور معمول از منابع داده ما در دسترس نیست.
منابع : ماهی، غذاهای دریایی و نمک یددار

منابع :

منابع : ماهی، غذاهای دریایی و نمک یددار

غذاهای سرشار از ید