لاکتوز

لاکتوز از ترکیب گلوکز و گالاکتوز تشکیل می شود.این کربوهیدرات اصلی موجود در شیر است.عدم تحمل لاکتوز زمانی اتفاق می افتد که آنزیم لاکتاز به اندازه کافی برای تجزیه لاکتوز در غذای شما وجود داشته باشد.

لاکتوز از ترکیب گلوکز و گالاکتوز تشکیل می شود.این کربوهیدرات اصلی موجود در شیر است.عدم تحمل لاکتوز زمانی اتفاق می افتد که آنزیم لاکتاز به اندازه کافی برای تجزیه لاکتوز در غذای شما وجود داشته باشد.
منابع : شیر، ماست و خامه ترش

منابع :

منابع : شیر، ماست و خامه ترش

غذاهای سرشار از لاکتوز