مولیبدن

مولیبدن یک ماده معدنی کمیاب است که به انتقال آهن ذخیره شده در بدن به سلولهای قرمز خون کمک می کند.مولیبدن به متابولیسم ترکیبات شیمیایی خارجی کمک می کند.مقدار مولیبدن در غذاها متغیر است.بسته به میزان موجود در خاک محل رشد مواد غذایی، متاسفانه، مقدار مولیبدن موجود در غذاها بطور معمول در منابع داده ها موجود نیست.

مولیبدن یک ماده معدنی کمیاب است که به انتقال آهن ذخیره شده در بدن به سلولهای قرمز خون کمک می کند.مولیبدن به متابولیسم ترکیبات شیمیایی خارجی کمک می کند.مقدار مولیبدن در غذاها متغیر است.بسته به میزان موجود در خاک محل رشد مواد غذایی، متاسفانه، مقدار مولیبدن موجود در غذاها بطور معمول در منابع داده ها موجود نیست.
منابع : حبوبات، غلات سبوسدار، شیر و سبزیجات برگ تیره

منابع :

منابع : حبوبات، غلات سبوسدار، شیر و سبزیجات برگ تیره

غذاهای سرشار از مولیبدن