آلانین

آلاتین یک اسید آمینه است که در پروتئین های غذایی یافت می شود.این یک آمینو اسید ضروری نیست زیرا بدن شما می تواند به اندازه کافی برای تامین نیازهای شما تولید کند.

آلاتین یک اسید آمینه است که در پروتئین های غذایی یافت می شود.این یک آمینو اسید ضروری نیست زیرا بدن شما می تواند به اندازه کافی برای تامین نیازهای شما تولید کند.
منابع : گوشت، ماهی، تخم مرغ، لوبیای سویا و لوبیای زرد

منابع :

منابع : گوشت، ماهی، تخم مرغ، لوبیای سویا و لوبیای زرد

غذاهای سرشار از آلانین