الکل، اتیل

الکل منبع انرژی (7 کیلوکالری در گرم) است و برای ورود به بدن به هضم غذا احتیاج ندارد.این اثرات بر روی تمام اندامها، بویژه بر مغز و کبد شما تاثیر می گذارد. الکل می تواند سطح مواد مغذی مانند: ویتامین های گروه B، ویتامینهای گروه K،D،E،A و سطح منیزیم را کاهش دهد.

غذاهای سرشار از الکل، اتیل