کافئین

کافئین محرکی است که باعث می شود کمتر احساس خستگی و تمرکز کنید.کافئین همچنین ممکن است احساس عصبی یا اضطرابی ایجاد کند و خواب شما را مختل کند.

کافئین محرکی است که باعث می شود کمتر احساس خستگی و تمرکز کنید.کافئین همچنین ممکن است احساس عصبی یا اضطرابی ایجاد کند و خواب شما را مختل کند.
منابع : قهوه، چای، نوشابه، شکلات، نوشیدنی های انرژی زا، چای ماته

منابع :

منابع : قهوه، چای، نوشابه، شکلات، نوشیدنی های انرژی زا، چای ماته

غذاهای سرشار از کافئین