بتا-کاروتن

بتاکاروتن آسانترین کاروتنوئید برای تبدیل به ویتامین A است.به ازای هر 12 گرم بتاکاروتن، شما حدود 1 گرم ویتامین A تولید می کنید.

بتاکاروتن آسانترین کاروتنوئید برای تبدیل به ویتامین A است.به ازای هر 12 گرم بتاکاروتن، شما حدود 1 گرم ویتامین A تولید می کنید.
منابع : هویج، اسفناج، کلم پیچ و سایر سبزیجات برگ دار، سیب زمینی شیرین

منابع :

منابع : هویج، اسفناج، کلم پیچ و سایر سبزیجات برگ دار، سیب زمینی شیرین

غذاهای سرشار از بتا-کاروتن