مس

از مس برای ساخت سلولهایی در سیستم ایمنی بدن شما استفاده می شود. که با عفونت ها مقابله می کنند. و از بدن در برابر رادیکالهای آزاد محافظت می کند.همچنین برای ساخت کلاژن در پوست، استخوانها و غضروف های شما استفاده می شود.مس برای ساختن هموگلوبین، مولکولی که اکسیژن را در سلولهای قرمز خون منتقل می کند، مورد نیاز است.

از مس برای ساخت سلولهایی در سیستم ایمنی بدن شما استفاده می شود. که با عفونت ها مقابله می کنند. و از بدن در برابر رادیکالهای آزاد محافظت می کند.همچنین برای ساخت کلاژن در پوست، استخوانها و غضروف های شما استفاده می شود.مس برای ساختن هموگلوبین، مولکولی که اکسیژن را در سلولهای قرمز خون منتقل می کند، مورد نیاز است.
منابع : جگر، صدف، کلم پیچ، قارچ و سیب زمینی

منابع :

منابع : جگر، صدف، کلم پیچ، قارچ و سیب زمینی

غذاهای سرشار از مس