بتا-کریپتوزانتین

بتا - کریپتوکسانتین منبع گیاهی ویتامین A است که به میوه ها و سبزیجات رنگ قرمز زنده ای می بخشد.شما می توانید از حدود 24 گرم بتا-کریپتوکسانتین 1 گرم ویتامین A تهیه کنید.

بتا - کریپتوکسانتین منبع گیاهی ویتامین A است که به میوه ها و سبزیجات رنگ قرمز زنده ای می بخشد.شما می توانید از حدود 24 گرم بتا-کریپتوکسانتین 1 گرم ویتامین A تهیه کنید.
منابع : کدو تنبل، پاپایا، نارنج، نارنگی، فلفل دلمه ای قرمز و هلو

منابع :

منابع : کدو تنبل، پاپایا، نارنج، نارنگی، فلفل دلمه ای قرمز و هلو

غذاهای سرشار از بتا-کریپتوزانتین