چربی اشباع نشده یگانه

چربی های اشباع نشده تک، چربی هایی هستند که یک پیوند دوگانه(مونو) در زنجیر دارند.این بدان معنی است که پایداری آنها در مقایسه با چربی های اشباع کمتر است، و معمولا در دمای اتاق مایع هستند.

چربی های اشباع نشده تک، چربی هایی هستند که یک پیوند دوگانه(مونو) در زنجیر دارند.این بدان معنی است که پایداری آنها در مقایسه با چربی های اشباع کمتر است، و معمولا در دمای اتاق مایع هستند.
منابع : روغن زیتون، آجیل ماکادامیا، روغن آووکادو، روغن کانولا

منابع :

منابع : روغن زیتون، آجیل ماکادامیا، روغن آووکادو، روغن کانولا

غذاهای سرشار از چربی اشباع نشده یگانه