اسیدهای چرب اشباع

چربی های اشباع شده هیچ پیوند دوگانه ای در زنجیر ندارند و باعث می شوند در دمای اتاق جامد شوند. بدن شما می تواند چربی های اشباع شده تولید کند.

چربی های اشباع شده هیچ پیوند دوگانه ای در زنجیر ندارند و باعث می شوند در دمای اتاق جامد شوند. بدن شما می تواند چربی های اشباع شده تولید کند.
منابع : گوشت چرخ کرده، شیر نارگیل،روغن نارگیل، گوشت بره، خامه ترش، کره و پنیر

منابع :

منابع : گوشت چرخ کرده، شیر نارگیل،روغن نارگیل، گوشت بره، خامه ترش، کره و پنیر

غذاهای سرشار از اسیدهای چرب اشباع