فیبر، قابل انحلال

فیبرها زنجیره ها و شاخه های قندی هستند که به گونه ای به یکدیگر متصل شده اند که نمی توانید هضم کنید. بنابراین این نوع کربوهیدراتها انرژی کمی تامین می کنند.در عوض، آنها از سیستم گوارش عبور می کنند، بدون اینکه شکسته شوند.آنها بر روی آب قرار دارند که به شما کمک می کنند احساس سیری کنید، و حرکت روده ها را تنظیم می کن. نوشیدن مقدار زیادی آب مهم است، زیرا مصرف فیبر را افزایش می دهید.

فیبرها زنجیره ها و شاخه های قندی هستند که به گونه ای به یکدیگر متصل شده اند که نمی توانید هضم کنید. بنابراین این نوع کربوهیدراتها انرژی کمی تامین می کنند.در عوض، آنها از سیستم گوارش عبور می کنند، بدون اینکه شکسته شوند.آنها بر روی آب قرار دارند که به شما کمک می کنند احساس سیری کنید، و حرکت روده ها را تنظیم می کن. نوشیدن مقدار زیادی آب مهم است، زیرا مصرف فیبر را افزایش می دهید.
منابع : لوبیا زرد، لوبیا دریایی، لوبیای سیاه، غلات کامل و غلات مانند سبوس، جو دوسر و سبزیجات تازه مانند کنگر فرنگی و تمشک

منابع :

منابع : لوبیا زرد، لوبیا دریایی، لوبیای سیاه، غلات کامل و غلات مانند سبوس، جو دوسر و سبزیجات تازه مانند کنگر فرنگی و تمشک

غذاهای سرشار از فیبر، قابل انحلال