ویتامین ب9 (فولات)

فولات که بعضا" ویتامین B9 یا فولاسین نامیده می شود، در ساختن DNA در سلولهای جدید مورد نیاز است.این امر در بدن شما که سلولهای جدید دائما" در حال ساخت هستند، مانند سلولهای سفید خون در سیستم ایمنی بدن که برای مقابله با عفونتها استفاده می شود، بیشتر مشهود است. به همین دلیل در طول رشد و بارداری به فولات بیشتری نیاز است.فولات برای ساختن گلبولهای قرمز خون که اکسیژن را به سلولهای شما می رسانند،استفاده می شود.فرم مکمل فولات، به نام اسید فولیک، نسبت به فولات موجود در غذاها آسانتر است.اسید فولیک فقط در مکملها و غذاهای غنی شده وجود خواهد داشت.

فولات که بعضا" ویتامین B9 یا فولاسین نامیده می شود، در ساختن DNA در سلولهای جدید مورد نیاز است.این امر در بدن شما که سلولهای جدید دائما" در حال ساخت هستند، مانند سلولهای سفید خون در سیستم ایمنی بدن که برای مقابله با عفونتها استفاده می شود، بیشتر مشهود است. به همین دلیل در طول رشد و بارداری به فولات بیشتری نیاز است.فولات برای ساختن گلبولهای قرمز خون که اکسیژن را به سلولهای شما می رسانند،استفاده می شود.فرم مکمل فولات، به نام اسید فولیک، نسبت به فولات موجود در غذاها آسانتر است.اسید فولیک فقط در مکملها و غذاهای غنی شده وجود خواهد داشت.
منابع : سبزیجات سبز مانند ادامام ( سویای نارس پخته شده با غلاف)، مارچوبه،کلم بروکسل، اسفناج، لوبیا، عدس و جگر

منابع :

منابع : سبزیجات سبز مانند ادامام ( سویای نارس پخته شده با غلاف)، مارچوبه،کلم بروکسل، اسفناج، لوبیا، عدس و جگر

غذاهای سرشار از ویتامین ب9 (فولات)