گلیسین

گلیسین ساده ترین اسید آمینه است.بطور معمول در رژیم غذایی لازم نیست زیرا بدن شما می تواند آن را ایجاد کند. نیازهای بیشتر به گلیسین موجود در غذاها اعتماد می کنید.

گلیسین ساده ترین اسید آمینه است.بطور معمول در رژیم غذایی لازم نیست زیرا بدن شما می تواند آن را ایجاد کند. نیازهای بیشتر به گلیسین موجود در غذاها اعتماد می کنید.
منابع : گوشت گاو، گوشت خوک، مرغ، ماهی، لوبیای زرد، سویا، نخودفرنگی و عدس

منابع :

منابع : گوشت گاو، گوشت خوک، مرغ، ماهی، لوبیای زرد، سویا، نخودفرنگی و عدس

غذاهای سرشار از گلیسین