هیستیدین

هیستیدین یک اسید آمینه ضروری در رژیم غذایی شما است، زیرا بدن شما قادر به ساخت آن نیست.هیستیدین برای ساخت هیستامین، هورمونی مسئول، خارش ناشی از پاسخ ایمنی استفاده می شود.هیستیدین همچنین کمک می کند تا تعادل اسید و باز خون شما ایجاد شود.

هیستیدین یک اسید آمینه ضروری در رژیم غذایی شما است، زیرا بدن شما قادر به ساخت آن نیست.هیستیدین برای ساخت هیستامین، هورمونی مسئول، خارش ناشی از پاسخ ایمنی استفاده می شود.هیستیدین همچنین کمک می کند تا تعادل اسید و باز خون شما ایجاد شود.
منابع : گوشت خوک، گوشت گاو، مرغ، لوبیای لیما و سویا

منابع :

منابع : گوشت خوک، گوشت گاو، مرغ، لوبیای لیما و سویا

غذاهای سرشار از هیستیدین