ایزولوسین

برای ساخت و حفظ عضلات استفاده می شود.(BCAA) ایزولوسین یک اسید آمینه با زنجیره شاخه ای ضروری است.

برای ساخت و حفظ عضلات استفاده می شود.(BCAA) ایزولوسین یک اسید آمینه با زنجیره شاخه ای ضروری است.
منابع : تخم مرغ، گوشت و ماهی، پروتئین سویا، حبوبات، پنیر سویا، برگ چغندر

منابع :

منابع : تخم مرغ، گوشت و ماهی، پروتئین سویا، حبوبات، پنیر سویا، برگ چغندر

غذاهای سرشار از ایزولوسین