لوسین

برای ساخت و حفظ عضلات استفاده می شود.(BCAA) ایزولوسین یک اسید آمینه زنجیره ای منشعب (BCAA) ضروری است.

برای ساخت و حفظ عضلات استفاده می شود.(BCAA) ایزولوسین یک اسید آمینه زنجیره ای منشعب (BCAA) ضروری است.
پروتئین سویا، گوشت گاو، ماهی،تخم مرغ، حبوبات و سبزیجات برگدار

منابع :

پروتئین سویا، گوشت گاو، ماهی،تخم مرغ، حبوبات و سبزیجات برگدار

غذاهای سرشار از لوسین