لیزین

لیزین یک آمینو اسید ضروری است که برای ساخت پروتئین هایی استفاده می شود که باید از رژیم غذایی دریافت کنید.

لیزین یک آمینو اسید ضروری است که برای ساخت پروتئین هایی استفاده می شود که باید از رژیم غذایی دریافت کنید.
گوشت و ماهی، حبوبات مانند سویا، لوبیای چشم بلبلی،نخود فرنگی، عدس و پنیر سویا

منابع :

گوشت و ماهی، حبوبات مانند سویا، لوبیای چشم بلبلی،نخود فرنگی، عدس و پنیر سویا

غذاهای سرشار از لیزین