منگنز

منگنز به فرم استخوانها و همچنین بافت همبند مانند غضروف کمک می کند.منگنز در متابولیسم مواد مغذی درشت، کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها نقش دارد.منگنز به بدن شما کمک می کند تا رادیکالهای آزاد بدن را سم زدایی کنند.

منگنز به فرم استخوانها و همچنین بافت همبند مانند غضروف کمک می کند.منگنز در متابولیسم مواد مغذی درشت، کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها نقش دارد.منگنز به بدن شما کمک می کند تا رادیکالهای آزاد بدن را سم زدایی کنند.
منابع : جگر، قهوه، غلات، برنج قهوه ای، دانه های چیا، کینوا، کدو سبز،فلفل

منابع :

منابع : جگر، قهوه، غلات، برنج قهوه ای، دانه های چیا، کینوا، کدو سبز،فلفل

غذاهای سرشار از منگنز