متیونین

متیونین یک اسید آمینه ضروری است که برای ساخت اسید آمینه سیستئین استفاده می شود.

متیونین یک اسید آمینه ضروری است که برای ساخت اسید آمینه سیستئین استفاده می شود.
منابع : گوشت گاو، تخم مرغ، ماهی، دانه کنجد، جلبک دریایی و لوبیا

منابع :

منابع : گوشت گاو، تخم مرغ، ماهی، دانه کنجد، جلبک دریایی و لوبیا

غذاهای سرشار از متیونین