امگا 3

امگا 3 چربی های اشباع نشده اساسی هستند که برای ساختن هورمونهای که بین سلول ها ارتباط برقرار می کند، مورد استفاده قرار می گیرند، آنها به تعادل پاسخ ایمنی بدن کمک می کند و فشار خون را تنظیم می کنند.آلفا - لینولئیک اسید(ALA) خانواده ای از امگا3 هستند که شما می توانید از آنها امگا3 بسازید.DHA و EPA زنجیره های طولانی تری هستند که از ALA یا از انواع خاصی از ماهی ها و جلبک ها ساخته می شوند. این چربیها ضد التهاب هستند و در سلامت مغز و چشم نقش دارند. امگا3 و امگا6 در یک مسیر متابولیزه می شوند.تعادل غذایی امگا6 و امگا3 را در دفتر خاطرات خود بررسی کنید تاببینید که آیا این مواد مغذی را به صورت متعادل می خورید یا نه.

امگا 3 چربی های اشباع نشده اساسی هستند که برای ساختن هورمونهای که بین سلول ها ارتباط برقرار می کند، مورد استفاده قرار می گیرند، آنها به تعادل پاسخ ایمنی بدن کمک می کند و فشار خون را تنظیم می کنند.آلفا - لینولئیک اسید(ALA) خانواده ای از امگا3 هستند که شما می توانید از آنها امگا3 بسازید.DHA و EPA زنجیره های طولانی تری هستند که از ALA یا از انواع خاصی از ماهی ها و جلبک ها ساخته می شوند. این چربیها ضد التهاب هستند و در سلامت مغز و چشم نقش دارند. امگا3 و امگا6 در یک مسیر متابولیزه می شوند.تعادل غذایی امگا6 و امگا3 را در دفتر خاطرات خود بررسی کنید تاببینید که آیا این مواد مغذی را به صورت متعادل می خورید یا نه.
منابع : کتان، دانه های چیا، ماهی های چرب مانند ماهی های خال خالی، ماهی آزاد و ساردین

منابع :

منابع : کتان، دانه های چیا، ماهی های چرب مانند ماهی های خال خالی، ماهی آزاد و ساردین

غذاهای سرشار از امگا 3