پرولین

پرولین یک اسید آمینه است که بطور معمول در رژیم غذایی مورد نیاز نیست، زیرا بدن شما می تواند آن را تولید کند.نیاز شما در هنگام بیماری و استرس بیشتر است.بنابراین بیشتر به پرولین موجود در غذاها اعتماد می کنید.

پرولین یک اسید آمینه است که بطور معمول در رژیم غذایی مورد نیاز نیست، زیرا بدن شما می تواند آن را تولید کند.نیاز شما در هنگام بیماری و استرس بیشتر است.بنابراین بیشتر به پرولین موجود در غذاها اعتماد می کنید.
منابع : گوشت گاو، پنیر، ماست، گندم کامل، کلم و لوبیا

منابع :

منابع : گوشت گاو، پنیر، ماست، گندم کامل، کلم و لوبیا

غذاهای سرشار از پرولین