پروتئین

پروتئین ها از اسیدهای آمینه به هم پیوسته ساخته می شوند تا زنجیره ای ایجاد کنند.شما به پروتئین کل کافی برای جایگزینی پروتئین هایی که هر روز تجزیه می شوند، نیاز دارید و همچنین باید اسیدهای آمینه ضروری را در طول روز نگه دارید تا پروتئین ساخته شده ساخته شوند.پروتئین ها ساختار بدن، پوست، عضلات و کلاژن را فراهم می کنند.همه آنزیمها پروتئین هستند.آنزیم ها برای هضم غذا و واکنش های متابولیکی در سلول ها مورد نیاز هستند.پروتئین ها هورمون هایی هستند که مانند انسولین از یک اندام به بدن دیگر سیگنال می فرستند.پروتئین ها سیستم ایمنی بدن شما را تشکیل می دهند.آنتی بادی های شما پروتئین هستند.همچنین می توانید پروتئین ها را برای انرژی متابولیزه کنید.

پروتئین ها از اسیدهای آمینه به هم پیوسته ساخته می شوند تا زنجیره ای ایجاد کنند.شما به پروتئین کل کافی برای جایگزینی پروتئین هایی که هر روز تجزیه می شوند، نیاز دارید و همچنین باید اسیدهای آمینه ضروری را در طول روز نگه دارید تا پروتئین ساخته شده ساخته شوند.پروتئین ها ساختار بدن، پوست، عضلات و کلاژن را فراهم می کنند.همه آنزیمها پروتئین هستند.آنزیم ها برای هضم غذا و واکنش های متابولیکی در سلول ها مورد نیاز هستند.پروتئین ها هورمون هایی هستند که مانند انسولین از یک اندام به بدن دیگر سیگنال می فرستند.پروتئین ها سیستم ایمنی بدن شما را تشکیل می دهند.آنتی بادی های شما پروتئین هستند.همچنین می توانید پروتئین ها را برای انرژی متابولیزه کنید.
منابع : منابع حیوانی شامل گوشت، ماهی و تخم مرغ است. منابع گیاهی شامل سویا، لوبیا، توفو و بادام زمینی است.

منابع :

منابع : منابع حیوانی شامل گوشت، ماهی و تخم مرغ است. منابع گیاهی شامل سویا، لوبیا، توفو و بادام زمینی است.

غذاهای سرشار از پروتئین