سرین

سرین یک اسید آمینه است که بطور معمول در رژیم غذایی مورد نیاز نیست، زیرا بدن شما می تواند آن را تولید کند.نیاز شما در هنگام بیماری و استرس بیشتر است.بنابراین بیشتر به سرین موجود در غذاها اعتماد می کنید.

سرین یک اسید آمینه است که بطور معمول در رژیم غذایی مورد نیاز نیست، زیرا بدن شما می تواند آن را تولید کند.نیاز شما در هنگام بیماری و استرس بیشتر است.بنابراین بیشتر به سرین موجود در غذاها اعتماد می کنید.
منابع : تخم مرغ، سویا، بوقلمون، لوبیا، جلبک دریایی و پنیر کوتاژ

منابع :

منابع : تخم مرغ، سویا، بوقلمون، لوبیا، جلبک دریایی و پنیر کوتاژ

غذاهای سرشار از سرین