ساکارز

ساکارز که قند رومیزی نیز نامیده می شود، از گلوگز و فروکتوز بهم پیوسته ساخته می شود.این ماده عذایی بطور عمده از نیشکر و چغندرقند تهیه می شود.

ساکارز که قند رومیزی نیز نامیده می شود، از گلوگز و فروکتوز بهم پیوسته ساخته می شود.این ماده عذایی بطور عمده از نیشکر و چغندرقند تهیه می شود.
منابع : شربت افرا، شکر سفید، شکر قهوه ای و آناناس

منابع :

منابع : شربت افرا، شکر سفید، شکر قهوه ای و آناناس

غذاهای سرشار از ساکارز