ویتامین ب۱ (تیامین)

تیامین به بدن برای تولید انرژی کمک می کندو برای عملکرد سیستم عصبی مورد نیاز است.تیامین برای رشد، اشتها و هضم غذا لازم است.

تیامین به بدن برای تولید انرژی کمک می کندو برای عملکرد سیستم عصبی مورد نیاز است.تیامین برای رشد، اشتها و هضم غذا لازم است.
منابع : مخمر، غلات، سیب زمینی و مقادیر متوسط در تمام غذاها

منابع :

منابع : مخمر، غلات، سیب زمینی و مقادیر متوسط در تمام غذاها

غذاهای سرشار از ویتامین ب۱ (تیامین)