بتا-توکوفرول

توکوفرول بتا نوعی ویتامین E است که 50-25 درصد فعالیت آلفاتوکوفرول دارد.

توکوفرول بتا نوعی ویتامین E است که 50-25 درصد فعالیت آلفاتوکوفرول دارد.
منابع : روغن جوانه گندم، روغن انگور، روعن سبوس برنج و بادام زمینی

منابع :

منابع : روغن جوانه گندم، روغن انگور، روعن سبوس برنج و بادام زمینی

غذاهای سرشار از بتا-توکوفرول