چربی ها

چربی ها که به آنها لیپید نیز گفته می شود، خانواده ای از ترکیبات هستند که زنجیره های طولانی هیدروژن و کربن هستند و در آب محلول نیستند.آنها منبع متراکم انرژی (9کیلوگرم در گرم) هستند.شما ظرفیت نامحدودی برای ذخیره انرژی به صورت چربی دارید.با عملکرد شبیه به یک بالش از اندامهای شما محافظت می کند و بدن را در برابر درجه حرارت شدید عایق می کند.چربی پوست، چشم و ریه های شما را روان می کند.آنها همچنین برای ساخت غشای سلولی، برای سیگنال دهی بین سلولها و ساخت هورمون استفاده می شوند.برای جذب ویتامین های محلول در چربی، در رژیم غذایی خود نیاز به چربی و همچنین به ویتامین های A,D,E و K نیاز دارید.

چربی ها که به آنها لیپید نیز گفته می شود، خانواده ای از ترکیبات هستند که زنجیره های طولانی هیدروژن و کربن هستند و در آب محلول نیستند.آنها منبع متراکم انرژی (9کیلوگرم در گرم) هستند.شما ظرفیت نامحدودی برای ذخیره انرژی به صورت چربی دارید.با عملکرد شبیه به یک بالش از اندامهای شما محافظت می کند و بدن را در برابر درجه حرارت شدید عایق می کند.چربی پوست، چشم و ریه های شما را روان می کند.آنها همچنین برای ساخت غشای سلولی، برای سیگنال دهی بین سلولها و ساخت هورمون استفاده می شوند.برای جذب ویتامین های محلول در چربی، در رژیم غذایی خود نیاز به چربی و همچنین به ویتامین های A,D,E و K نیاز دارید.
منابع : روغن های گیاهی مانند سویا، زیتون، نارگیل، روغن انگور، و منابع حیوانی مانند کره، چربی در گوشتها مانند گوشت گاو آسیاب شده

منابع :

منابع : روغن های گیاهی مانند سویا، زیتون، نارگیل، روغن انگور، و منابع حیوانی مانند کره، چربی در گوشتها مانند گوشت گاو آسیاب شده

غذاهای سرشار از چربی ها