تریپتوفان

ترپیتوفان یک اسید آمینه ضروری است که باید از رژیم دریافت کنید.برای ساخت هورمونهای سروتونین و ملاتونین استفاده می شود.

ترپیتوفان یک اسید آمینه ضروری است که باید از رژیم دریافت کنید.برای ساخت هورمونهای سروتونین و ملاتونین استفاده می شود.
گوشت، ماهی و غذاهای دریایی، تخم مرغ، سویا، جلبک دریایی، اسفناج، لوبیا و پنیر سویا

منابع :

گوشت، ماهی و غذاهای دریایی، تخم مرغ، سویا، جلبک دریایی، اسفناج، لوبیا و پنیر سویا

غذاهای سرشار از تریپتوفان