تیروزین

تیروزین را میتوان از فنیل آلانین تهیه کرد.بنابراین معمولا ضروری نیست.با این حال، اگر فنیل آلانین به اندازه کافی در رژیم غذایی شما وجود نداشته باشد، نمی توانید تیروزین کافی برای تامین نیازهای خود بسازید و باید تیروزین را از غذاها دریافت کنید.تیروزین برای ساختن هورمونهایی در غدد فوق کلیوی مانند دوپامین و اپی نفرین استفاده می شود که به تنظیم تمرکز، حرکت، ضربان قلب و واکنش احساسی شما کمک می کند.

تیروزین را میتوان از فنیل آلانین تهیه کرد.بنابراین معمولا ضروری نیست.با این حال، اگر فنیل آلانین به اندازه کافی در رژیم غذایی شما وجود نداشته باشد، نمی توانید تیروزین کافی برای تامین نیازهای خود بسازید و باید تیروزین را از غذاها دریافت کنید.تیروزین برای ساختن هورمونهایی در غدد فوق کلیوی مانند دوپامین و اپی نفرین استفاده می شود که به تنظیم تمرکز، حرکت، ضربان قلب و واکنش احساسی شما کمک می کند.
منابع : مرغ، ماهی و سایر گوشتها، سویا، لوبیا و اسفناج

منابع :

منابع : مرغ، ماهی و سایر گوشتها، سویا، لوبیا و اسفناج

غذاهای سرشار از تیروزین