والین

برای ساخت و حفظ عضلات استفاده می شود.(BCAA) والین یک اسید آمینه با زنجیره منشعب ضروری (BCAA) است.

برای ساخت و حفظ عضلات استفاده می شود.(BCAA) والین یک اسید آمینه با زنجیره منشعب ضروری (BCAA) است.
منابع : گوشت گاو، تخم مرغ، ماهی، بوقلمون و گوشتهای دیگر، جلبک دریایی، قارچ، سویا و لوبیا

منابع :

منابع : گوشت گاو، تخم مرغ، ماهی، بوقلمون و گوشتهای دیگر، جلبک دریایی، قارچ، سویا و لوبیا

غذاهای سرشار از والین