ویتامین A

ویتامین A (رتینول) برای دیدن در شب لازم است. ,ویتامین A با ایجاد سلولهای ایمنی و حفظ مانع فیزیکی در برابر عوامل بیماری زا با پر کردن سلولهای پوستی و روده ای، به دفاع ایمنی شما کمک می کند. ویتامین A یک ماده مغذی محلول در چربی است که یک نوع آنتی اکسیدان است، به این معنی که از سلولهای شما در برابر آسیب رادیکالهای آزاد اکسیژن محافظت می کند، که هنگام متابولیسم اکسیژن توسط سلولها ایجاد می شود.ویتامین A در تعیین نوع بافتی که هر یک از سلولهای شما دارد، نقش دارد.بنابراین از اهمیت ویژه ای در طی رشد جنین برخوردار است. ویتامین A به اشکال مختلف از منابع گیاهی و حیوانی یافت می شود. ویتامین A از منابع حیوانی برای بدن آماده استفاده است. ویتامین A از منابع گیاهی (مانند بتاکاروتن) فقط در صورت نیاز بدن به ویتامین A فعال متابولیزه می شود. برای ترکیب تمام منابع، ویتامین A اغلب در RAE (معادل فعالیت رتینول) گزارش می شود.

ویتامین A (رتینول) برای دیدن در شب لازم است. ,ویتامین A با ایجاد سلولهای ایمنی و حفظ مانع فیزیکی در برابر عوامل بیماری زا با پر کردن سلولهای پوستی و روده ای، به دفاع ایمنی شما کمک می کند. ویتامین A یک ماده مغذی محلول در چربی است که یک نوع آنتی اکسیدان است، به این معنی که از سلولهای شما در برابر آسیب رادیکالهای آزاد اکسیژن محافظت می کند، که هنگام متابولیسم اکسیژن توسط سلولها ایجاد می شود.ویتامین A در تعیین نوع بافتی که هر یک از سلولهای شما دارد، نقش دارد.بنابراین از اهمیت ویژه ای در طی رشد جنین برخوردار است. ویتامین A به اشکال مختلف از منابع گیاهی و حیوانی یافت می شود. ویتامین A از منابع حیوانی برای بدن آماده استفاده است. ویتامین A از منابع گیاهی (مانند بتاکاروتن) فقط در صورت نیاز بدن به ویتامین A فعال متابولیزه می شود. برای ترکیب تمام منابع، ویتامین A اغلب در RAE (معادل فعالیت رتینول) گزارش می شود.
منابع : جگر، سبزیجات برگ سبز تیره مانند کلم پیچ و اسفناج، سبزیجات زرد و نارنجی مانند هویج و کدو تنبل

منابع :

منابع : جگر، سبزیجات برگ سبز تیره مانند کلم پیچ و اسفناج، سبزیجات زرد و نارنجی مانند هویج و کدو تنبل

غذاهای سرشار از ویتامین A