ویتامین D (D2 + D3)

به ویتامین D ارگوکالسیفرول یا کلکالسیفرول نیز گفته می شود.این ماده به ساخت و نگهداری استخوان کمک می کند و به جذب سایر مواد معذی سازنده استخوان: کلسیم و فسفر کمک می کند. شکل فعال ویتامین D یک هورمون است، به این معنی که در خون به سلولهای خاص مانند یک پیام رسان منتقل می شود، تا تغییرات در عملکرد سلولها و بافت ها را نشان دهد. وقتی پوست شما در معرض نور آفتاب قرار گیرد، می توانید ویتامین D بسازید.در صورت عدم دسترسی به آفتاب هنوز در رژیم غذایی به آن نیاز است.اشعه خورشید در طول پاییز و بهار برای افراد در بالای 35 درجه شمالی و زیر 35 درجه عرض جغرافیایی برای تولید ویتامین D به اندازه کافی نیست، و باعث می شود این جمعیت به منابع غذایی وابسته تر باشند.

به ویتامین D ارگوکالسیفرول یا کلکالسیفرول نیز گفته می شود.این ماده به ساخت و نگهداری استخوان کمک می کند و به جذب سایر مواد معذی سازنده استخوان: کلسیم و فسفر کمک می کند. شکل فعال ویتامین D یک هورمون است، به این معنی که در خون به سلولهای خاص مانند یک پیام رسان منتقل می شود، تا تغییرات در عملکرد سلولها و بافت ها را نشان دهد. وقتی پوست شما در معرض نور آفتاب قرار گیرد، می توانید ویتامین D بسازید.در صورت عدم دسترسی به آفتاب هنوز در رژیم غذایی به آن نیاز است.اشعه خورشید در طول پاییز و بهار برای افراد در بالای 35 درجه شمالی و زیر 35 درجه عرض جغرافیایی برای تولید ویتامین D به اندازه کافی نیست، و باعث می شود این جمعیت به منابع غذایی وابسته تر باشند.
منابع : ماهی های روغنی مانند آزاد، ماهی خال خالی و ساردین، زرده تخم مرغ و شیرغنی شده

منابع :

منابع : ماهی های روغنی مانند آزاد، ماهی خال خالی و ساردین، زرده تخم مرغ و شیرغنی شده

غذاهای سرشار از ویتامین D (D2 + D3)