آب

آب برای هضم، متابولیسم، رساندن مواد مغذی در اطراف بدن و دفع مواد زائد استفاده می شود.آب همچنین به تنظیم دمای بدن کمک می کند.هدف روزانه شما برای آب شامل آب موجود در غذاها و نوشیدنی ها و همچنین آب آشامیدنی است.

آب برای هضم، متابولیسم، رساندن مواد مغذی در اطراف بدن و دفع مواد زائد استفاده می شود.آب همچنین به تنظیم دمای بدن کمک می کند.هدف روزانه شما برای آب شامل آب موجود در غذاها و نوشیدنی ها و همچنین آب آشامیدنی است.
منابع : آب و سایر و نوشیدنی ها

منابع :

منابع : آب و سایر و نوشیدنی ها

غذاهای سرشار از آب