روی

روی در بیش از 200 پروتئین که عملکردهای مختلفی دارند مانند ایمنی، ترمیم زخم، درک چشایی، تولید فرم فعال ویتامین A و دفاع در برابر رادیکالهای آزاد استفاده می شود. مصرف روی بالاتر از UL می تواند در جذب مس اختلال ایجاد کند( از آنجا که این مواد مغذی برای همان محل جذب رقابت می کنند.) و بطور بالقوه منجر به کمبود مس می شود. روی : تعادل مواد مغذی مس را بررسی کنید تا ببینید آیا این مواد مغذی را متعادل میکنید یا خیر؟

روی در بیش از 200 پروتئین که عملکردهای مختلفی دارند مانند ایمنی، ترمیم زخم، درک چشایی، تولید فرم فعال ویتامین A و دفاع در برابر رادیکالهای آزاد استفاده می شود. مصرف روی بالاتر از UL می تواند در جذب مس اختلال ایجاد کند( از آنجا که این مواد مغذی برای همان محل جذب رقابت می کنند.) و بطور بالقوه منجر به کمبود مس می شود. روی : تعادل مواد مغذی مس را بررسی کنید تا ببینید آیا این مواد مغذی را متعادل میکنید یا خیر؟
منابع : صدف، گوشت گاو و بوقلمون

منابع :

منابع : صدف، گوشت گاو و بوقلمون

غذاهای سرشار از روی