کالری و ارزش غذایی بيسكويت جو ستاک


بيسكويت جو ستاک کالری و ارزش غذایی بيسكويت جو ستاک
بيسكويت جو ستاک بيسكويت جو ستاک
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم بيسكويت جو ستاک : (kc) ۳۸۰.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

105 g / 130 g (81%)

۱۰۵.۰۰ g / ۱۳۰ g ( ۸۱%)

انرژی

380 kc / 1474 kc (26%)

۳۸۰.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۲۶%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم بيسكويت جو ستاک را بسوزانم؟

معادل ۱۰۹ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۴۸ دقیقه
دویدن
معادل ۱۹۰ دقیقه
پیاده روی
معادل ۵۵ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی بيسكويت جو ستاک

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۳۸۰.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۰۵.۰۰ ۸۱ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۳۸۰.۰۰ کیلو کالری ۲۶ %
انرژی ۳۸۰.۰۰ کیلو کالری ۲۶ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۰۵.۰۰ گرم ۸۱ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

بيسكويت جو ستاک

بيسكويت جو ستاک از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۳۸۰.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۰۵.۰۰ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۰۵.۰۰ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از بيسكويت جو ستاک حاوی ۳۸۰.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۰۹ دقیقه دوچرخه سواری ، ۴۸ دقیقه دویدن ، ۱۹۰ دقیقه پیاده روی ، ۵۵ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم بيسكويت جو ستاک رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا