کالری و ارزش غذایی روما نارگیلی چیچک


روما نارگیلی چیچک کالری و ارزش غذایی روما نارگیلی چیچک
روما نارگیلی چیچک روما نارگیلی چیچک
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم روما نارگیلی چیچک : (kc) ۴۸۳.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

120.75 g / 130 g (93%)

۱۲۰.۷۵ g / ۱۳۰ g ( ۹۳%)

انرژی

483 kc / 1474 kc (33%)

۴۸۳.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۳%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم روما نارگیلی چیچک را بسوزانم؟

معادل ۱۳۸ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۶۱ دقیقه
دویدن
معادل ۲۴۲ دقیقه
پیاده روی
معادل ۷۰ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی روما نارگیلی چیچک

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۴۸۳.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۲۰.۷۵ ۹۳ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۴۸۳.۰۰ کیلو کالری ۳۳ %
انرژی ۴۸۳.۰۰ کیلو کالری ۳۳ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۲۰.۷۵ گرم ۹۳ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

روما نارگیلی چیچک

روما نارگیلی چیچک از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۴۸۳.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۲۰.۷۵ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۲۰.۷۵ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از روما نارگیلی چیچک حاوی ۴۸۳.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۳۸ دقیقه دوچرخه سواری ، ۶۱ دقیقه دویدن ، ۲۴۲ دقیقه پیاده روی ، ۷۰ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم روما نارگیلی چیچک رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا