شونیز شکلات با مغزی ویفر فندقی

ارزش غذایی و کالری شونیز شکلات با مغزی ویفر فندقی

کالری

امتیاز B-

چربی

کربوهیدرات

پروتئین

ارزش غذایی و کالری شونیز شکلات با مغزی ویفر فندقی

کالری

امتیاز

چربی

کربوهیدرات

پروتئین

** محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم

** درصدها نشان دهنده ی نیاز روزانه شما به آن ریز مغذی یا درشت مغذی است.

کربو هیدرات ها

کربوهیدرات ها ( گرم)

لیپید ها

چربی ها ( گرم)

پروتئین ها

پروتئین ( گرم)

نظرات

برای ثبت نظر وارد شوید

تاکنون هیچ نظری برای این غذا ثبت نشده است.